Naslouchat radosti
Průvodce tvořivou spiritualitou

Nejsme tu proto, abychom byli dokonalí, ale abychom se rozvíjeli.


Nejsme tu proto, abychom měnili druhé, ale abychom je inspirovali.

Abychom ze sebe vydali to nejlepší, byli autentičtí a tvořili.

S čím mohu pomoci

Rozvíjet sebedůvěru a zdravou sebelásku.

Najít odvahu být sám sebou a žít své životní poslání.

Spojit se se svou vnitřní silou a moudrostí srdce.

Sdílím to, co mě inspiruje a co se mi osvědčilo na mé životní cestě.

Až příliš sledujeme a řešíme to vnější kolem nás. A přitom to jediné, co můžeme opravdu změnit, jsme my sami.

Pár slov o mně

Kdo jsem?

Vědomý tvůrce svého života.

Věčný student.

Kdo nejsem?

Ten, kdo zná odpověď

na každou otázku.

Co miluji?

Přírodu a duchovní poznání.

Opravdovost a lidskost.


Provázím na cestě k vnitřní radosti, která pramení z moudrosti, harmonie a souladu s naší duchovní podstatou.

Vedu k uvědomění si vlastních tvůrčích schopností a k jejich plnému uplatnění při vědomém spoluvytváření svého života. 

Vytvářím inspirativní videa pro podporu na vaší životní cestě.

Osobní konzultace

Těším se na vás!

Your vibe attracts your tribe.