O mně

Pár slov o mně


Mým celoživotním zájmem je lidská duše a tvořivá spiritualita. Spiritualita, která není odtržená od každodenního života, ale která nás a náš život proměňuje a rozvíjí. A tím, alespoň malým dílkem, pozitivně ovlivňuje a obohacuje i svět kolem nás.

Za jeden ze zásadních kroků na cestě našeho rozvoje považuji nalezení zdravé sebelásky - láskyplného vztahu k sobě samému. Bez bezpodmínečného přijetí sebe sama nemůžeme přijmout a skutečně milovat druhé a vytvářet s nimi naplňující vztahy. Úcta k vlastní jedinečnosti a láska k sobě nemohou být odděleny od úcty a lásky k druhému člověku.

U všech, kteří jsou schopni milovat druhé, najdeme i láskyplný postoj k sobě. Láska je nedělitelná. Láska není citové pohnutí druhým, ale aktivní úsilí o jeho růst a štěstí. Stejně jako aktivní úsilí o náš růst a štěstí. Sobeckost a sebeláska nejsou totéž, jsou to protiklady. Sobecký člověk se nemiluje příliš, ale málo. A není tak ani schopen skutečně milovat druhé.

Další velice důležitou věcí je uvědomění, že život se nám neděje, život si sami utváříme. Tím, jak myslíme, jaké emoce cítíme, jak jednáme, jaké postoje zaujímáme. Pokud si toto člověk uvědomí, stává se z nevědomého tvůrce vědomým spolutvůrcem. Vrací se ke své vlastní tvůrčí síle.

Kdo jsem?

Ten, kdo hledá ve všem to dobré. Člověk vědomě utvářející svůj život. Věčný student. Svobodný duch. Střelec. Průvodce na cestě k vědomému životu.

Kdo nejsem?

Mudrc a vševěd. Dokonalý člověk. Ten, kdo zná odpověď na každou otázku. Člověk, který nezná únavu a vyčerpání. 

Co mě zajímá?

Duchovní rozvoj. Poznání lidské duše. Tvořivá spiritualita, kterou můžeme proměňovat svůj život k vnitřnímu naplnění a radosti. Praktická spiritualita, která je zcela přirozeně propojená s naším každodenním životem.

Co mě baví?

Předávat radost, inspiraci a povzbuzení. Tvořivé sebevyjádření. Žít v přítomnosti. Smát se. Radovat se z toho, co mám. Sdílet to, co mě těší a zajímá s těmi, které to také těší a zajímá. Přispívat ke kráse, moudrosti a harmonii. 

Co miluji?

Přírodu, opravdovost a humor.

Odvahu být sám sebou a vystoupit z davu.

Co se mi příčí?

Hodnocení a rozebírání druhých.

Svou energii máme využívat k tvoření.

Co přináší konzultace?

Inspiraci a sdílení toho, co se mnou rezonuje a co se mi osvědčilo na mé životní cestě.

Vlídně a s humorem doprovázím na cestě od automatického reagování k vědomému životu.

Nabízím pohled na vaši situaci z širší perspektivy, a tím vytvářím obraz, který vám pomůže nalézt odpověď ve vašem vlastním nitru.

Vedu k pochopení a odložení stereotypních myšlenkových vzorců, které vám neprospívají.

Pomáhám objevit vaši vnitřní krásu a sílu vaší vlastní duše a vynést ji na povrch.

Předávám své zkušenosti těm, kteří chtějí aktivně nasměrovat svůj život k vnitřní radosti, harmonii a naplnění a jsou připraveni na sobě vytrvale pracovat.  

A co nelze očekávat?

Že za vás vyřeším vaše problémy - mohu jen inspirovat.

Zázračná a rychlá řešení. I když zázraky se dějí, většinou naše cesta vyžaduje jistou píli, trpělivost a vytrvalost.

A navíc - všechno přichází v ten pravý čas. :)


Osobní konzultace

Těším se na vás!

Your vibe attracts your tribe.