Co nabízí konzultace

Časté otázky

Co mohu od konzultace očekávat?

Vytváří podporující a bezpečný prostor, ve kterém si můžete srovnat všechny své myšlenky a to, co cítíte a prožíváte. Jejím cílem je pomoci vám k tomu, abyste na pozadí mého pohledu a zkušeností, dokázali potřebné odpovědi najít sami v sobě. Protože ty jsou pro nás vždy ty nejdůležitější. Ne jakékoli hotové návody na cestu, která je ale cestou někoho jiného. Cesta každého z nás je naprosto jedinečná a je taková právě proto, abychom se na ní učili rozvíjet své vlastní vnitřní síly.

Konzultace má pomáhat tyto vaše vlastní vnitřní síly rozvíjet a učit se jim důvěřovat.

Je vedena s naprostým respektem ke svobodné vůli každého, která je nám dána, abychom si sami určovali svoji životní cestu. 🙂

Konzultace probíhá jako volný rozhovor o tom, co máte v daném okamžiku na srdci. Jde o intuitivní poradenství, tzn., že čerpám podněty ze zdrojů, které jsou mi v danou chvíli dostupné, a tak, jak mi přichází, je předávám. Proto také probíhá v hlasové formě, abych mohla bez zrakového rozptylování co nejlépe vnímat to, co je v danou chvíli třeba předat. 

Jak probíhá konzultace?

Konzultaci je možné uskutečnit buď přes Skype nebo Telegram jako hlasový hovor (ne videohovor) anebo telefonicky (Vodafone).

Nově je možná komunikace přes Skype i bez účtu a jeho stažení. Více info zde. V případě, že jste si zvolili telefonickou konzultaci, je k ceně za konzultaci nutné připočítat poplatky, které hradíte za telefonické spojení vašemu operátorovi.

Stažení aplikace Telegram zde nebo zde.

V rezervovaný termín a čas se přihlasíte na mé skypové jméno fenestella27 anebo na telefonní číslo, které vám bylo zasláno.

Jak mohu konzultaci objednat?

Konzultaci je možné objednat prostřednictvím rezervačního formuláře, kde si můžete vybrat z volných termínů ten, který vám nejvíce vyhovuje. Poté je možné konzultaci uhradit prostřednictvím zabezpečené platební brány. Pokud máte zájem o platbu mimo platební bránu, napište mi termín, o který máte zájem, a já Vám pošlu údaje pro platbu e-mailem.

Rezervace je platná teprve po jejím uhrazení, jinak je zrušena.

Jak se na konzultaci připravit?

Je vhodné si předem v bodech připravit vše, na co se chcete zeptat, abyste konzultaci maximálně využili.

Jaké jsou objednací a stornovací podmínky?

Zde k nahlédnutí.


S čím mohu pomoci

Rozvíjet sebedůvěru, sebeúctu a své nejlepší možnosti

Při průchodu současnou přelomovou dobou

 Porozumět duchovním zákonitostem a souvislostem, které ovlivňují náš život

Při rozhodování na životních křižovatkách 

 Nalézt odvahu být sám sebou, důvěřovat své intuici a naplňovat své poslání

 

S podporou v náročných životních okamžicích


Sdílím to, co se mi osvědčilo na mé, často ne zrovna lehké, životní cestě. 😊

Současná konzumně - materialistická společnost nás zahrnuje mnoha, z jejího pohledu důležitými, poznatky. Většinou však jde o poznatky, které jsou (v lepším případě) využitelné maximálně tak pro uplatnění na trhu práce. Poznatky, které jsou nezbytné pro naplněný, šťastný a vyrovnaný osobní život, nám však nenabízí.

 Šťastný a vyrovnaný člověk totiž nebývá stále hladovým konzumentem všeho možného i nemožného. Ale právě takové věčně nespokojené, nešťastné, vykořeněné a nevědomé lidi konzumní společnost potřebuje. Protože jen takoví lidé slyší na nekončící nabídky všeho možného, co jim už konečně přinese ono vytoužené štěstí.

Lidské štěstí a životní naplnění však nespočívají v konzumu. Málokdy je najdeme v těch nejbohatších sídlech či na těch nejvyšších společenských pozicích. Vyrůstají totiž jen z hluboké moudrosti, lidskosti, vnitřní harmonie a porozumění životním zákonitostem, kterým je náš zdejší život bez výjimky podřízen.  Vyrůstají jen z poznání skutečného smyslu naší zdejší existence. A z toho, že se ho všemi svými silami snažíme naplňovat.

Konzultace proto nabízí i možnost hlubšího porozumění duchovním souvislostem a zákonitostem, které ovlivňují to, co nás v životě potkává a čím si procházíme.
 
V životě nás potkávají dva typy situací. Situace, které můžeme svým přičiněním v dané chvíli ovlivnit, a typ situací, které nijak přímo ovlivnit a změnit nemůžeme. Kterými musíme projít, které si musíme prožít. A s takovými situacemi je potřebné se umět vyrovnat, přijmout je, abychom se zbytečně netrápili. 

A tím nejlepším prostředkem, jak se s nimi vyrovnat, je porozumění jejich vyššímu smyslu. Porozumění moudrosti Života, který vše vede k harmonii a stálému rozkvětu. Porozumění životním zákonitostem, které nás podporují, pokud jsme s nimi v souladu. Které nás však pevným způsobem usměrňují tehdy, pokud jakkoli narušujeme harmonii, kterou od věků do věků stráží a udržují.

Osobní konzultace

Těším se na vás!

Your vibe attracts your tribe.