Videa

Nové 19. 7. 2024

Příští video: 9. 8. 2024


Milí návštěvníci, milí přátelé,

poté, co byl You Tube kanál Naslouchat radosti 23. září 2019 napaden, jsme k němu ztratili na takřka šest měsíců přístup. Bezmála půl roku probíhala vyčerpávající korespondence s You Tube, než kanál obnovili a vrátili zpět. Z původního obsahu kanálu však neobnovili mé odpovědi na komentáře diváků. 

Po těchto a dalších negativních zkušenostech s You Tube jsem se rozhodla od 1. 5. 2020 svoji další práci přesunout k poskytovateli placené služby pro sdílení audiovizuální tvorby, s transparentními pravidly, bez reklam a nevyzpytatelných zásahů. Z tohoto důvodu jsou nová videa přístupná jen na tomto webu a pro registrované uživatele po uhrazení předplatného. Najdete je řazená od nejnovějšího k nejstaršímu ve Video galerii. 

Na You Tube budou publikována až některá starší videa. Zde je však třeba počítat s tím, že mohou být kdykoliv ze strany You Tube odstraněna s odůvodněním, že porušují jejich zásady. 

Aktuálně:

Milí přátelé,

je to takřka dva roky zpátky, kdy jsem avizovala s ohledem na to, že jsme vstoupili do náročného přechodového období, potřebu posunu k hlubšímu duchovnímu poznání.
Vnímala jsem tu naléhavou potřebu, ale stále jsem hledala formu, jak poznání z této oblasti zprostředkovat. A nakonec i potřebnou odvahu o těchto tématech začít více mluvit. A ta doba nyní dozrála. Pokud si přejeme, aby se svět kolem nás rozvíjel pozitivním směrem a byl prostorem radosti, krásy a harmonie, je hlubší duchovní poznání nezbytné. Starými cestami nedojdeme do nových cílů.

Je třeba pronikat i do poznání dějů, které probíhají na úrovních, které nevnímáme fyzickým zrakem. Které jsou ale přesto trvalou součástí našich životů a v každém okamžiku spolu s námi spoluutvářejí svět kolem nás i to, co v něm prožíváme.

Věřím, že nová témata či překvapivé pohledy, které v současnosti vnímám jako aktuální, si opět najdou ty, které budou obohacovat, inspirovat a posilovat.

Nová sekce se jmenuje Neviditelný svět. Realita nebo pohádka?

Odpověď už nechám na každém z vás a na vaší osobní vnitřní zkušenosti.

Budeme zde spolu nahlížet do světa, který vypadá až pohádkově, přesto je však součástí naší reality. Součástí, kterou nevidíme fyzickým zrakem a většina ji nevnímá ani tím vnitřním. Starobylé národy ještě přirozeně vnímaly, že jsme obklopeni mnoha bytostmi, které nevidíme fyzickým zrakem. Toto poznání se však postupem času vytrácelo, až jsme ho začali považovat jen za součást pohádek a mýtů.

Nyní nastává čas, kdy je potřebné si toto poznání nejen připomenout ale i dál prohlubovat….

28. 7. 2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí přátelé,

4. 8. 2021 uplynulo pět let od založení kanálu Naslouchat radosti, a číslo pět nám většinou přináší do života nějaké změny. A tak přináší i změnu do podoby mojí další práce na projektu Naslouchat radosti.

V roce 2020 jsme vstoupili do náročného přechodového období, z něhož tu větší část máme stále ještě před sebou. I mně, stejně jako asi většině z vás, přibylo mnoho nových a náročných povinností, což se samozřejmě promítá i do množství času a energie, kterou mám k dispozici pro tvorbu videí. Zatím v ní nadále hodlám pokračovat, nicméně za podmínek, které odpovídají mým současným možnostem. Není nadále v mých silách pokračovat v časově náročné tvorbě obrazových videí, a tak budou nová videa pořizována pouze v audio formě jako zvukový záznam bez obrazu. Četnost by měla zůstat zachována, uvidíme, jak se vše bude dále vyvíjet. Věřím, že i v této podobě budou mít videa nadále svůj smysl a budou vám stejně jako dosud oporou na vaší cestě.

V současnosti se těžiště mé práce přesouvá k osobním konzultacím a cílené individuální podpoře při průchodu tímto zlomovým a po všech stránkách velmi náročným obdobím. 

I obsah projektu Naslouchat Radosti se bude dále vyvíjet, aby byl schopný držet krok s tím, před co nás Vyšší moc skrze současnou přelomovou dobu staví. Již není čas zaobírat se počátečními krůčky na duchovní cestě, přišla doba, která po nás vyžaduje hlubší duchovní uvědomění. Bez něj průchod současnou dobou do radostnější fáze života na této krásné planetě nebude možný. 

Děkuji za veškerou vaši dosavadní podporu a přeji co nejvíce vnitřní síly a požehnání při přechodu do nové doby.

24. 8. 2021

Co nabízí předplatné?

Přístup do uzamknuté části webu, kde budou zveřejňována nová videa bez reklam v 3 týdenním intervalu. Postupně by měla být do uzamknuté části doplněna i nejoblíbenější videa z You Tube. Dále zde budou videa určená pouze pro tento web.

Stránku s playlisty ke kontinuálnímu poslechu např. při práci anebo při relaxaci.

Zakoupením předplatného rovněž vytváříte podporu pro moji další práci, za což velmi děkuji. 🙂

Věřím, že i zde se nám postupně podaří vytvořit místo pro setkávání těch, kteří se nebojí nahlížet hlouběji pod povrch skutečností a vědomě utvářet vlastní život. Pod každým videem je prostor pro komentáře. Úvodní informace k diskuznímu fóru najdete zde.

Oznámení o publikování nového videa jsou zasílána e-mailem na adresu uvedenou při registraci.

Jaká je výše předplatného?

Půlroční předplatné... 300 Kč / 13 EUR

Roční předplatné........ 550 Kč / 24 EUR 

SEPA platba bankovním převodem v eurech je v současnosti již bez poplatků. Podklady pro platbu ze zahraničí zde.

Jak se dostanu k uzamknuté části webu?

Nejprve se prosím zaregistrujte. Po uhrazení předplatného zde a připsání platby na účet obdržíte e-mailovou zprávu o schválení registrace a tím i přístup k uzamknutým stránkám webu.

Jak je možné uhradit předplatné?

Předplatné je možné uhradit přes e-shop  bankovním převodem


Obchodní podmínky zde